Spotlighting: Ibiza // Dalt Vila

Ibiza // Dalt Vila

Dalt Vila, Ibiza means “Upper Town, Ibiza” and this is where money lives.


Mirador de Dalt Vila, Ibiza Town, Spain‎

Ibiza Old Town